Cool Shape – Reducera lokala fettdepåer utan kirurgi

Har du fettdepåer på mage, kärlekshandtag, in-eller utsida lår eller under rumpan som du vill bli av med men som biter sig kvar trots bra kost och träning? Då är CoolShape en behandling för dig!

 

Vad är Cool Shape?

CoolShape är en unik metod att helt utan kirurgi, utan konvalescens och utan smärta permanent reducera fettdepåer. Metoden går ut på att det sker en kontrollerad kylning av underhudsfettet genom s.k. selektiv lipolys. Effekten av nedkylningen innebär att fettcellerna skadas av kylan och orsakar kristallisering av fettsyrorna som finns inuti adiopcyterna (fettcellerna). Under en period av 6-12 veckor sker en gradvis reduktion av fettlagret.

 

Hur fungerar behandlingen?

Fettceller är känsligare för kyla än andra celler som exempelvis hudceller. Fettcellerna i behandlingsområdet kyls ner under noggrant kontrollerade former. Resultatet blir att fettcellerna dör genom så kallad apoptos, naturlig celldöd, medan all annan vävnad såsom hud, nerver och muskler inte påverkas alls. Precis som vid en kirurgisk fettsugning är resultatet permanent eftersom cellerna inte bara tömts på sitt innehåll, utan dessutom dött och under en period på 6-12 veckor rensas ur kroppen! Fettcellerna löser långsamt upp sig och innehållet som består av olika fettsyror läcker sakta ut och tas om hand av kroppens egna system som transporterar bort dem.

 

Är resultatet verkligen permanent?

Ja! När fettcellerna i underhuden kyls ner så inträder ett stadium som kallas Apoptos, vilket innebär naturlig programmerad celldöd. Huden, muskler och nervtrådar klarar av denna kraftiga kyla utan att skadas. Det är endast fettcellerna som dör.

 

Vad händer med fettet?

I varje fettcell finns det Triglycerid som kommer att rinna ut ur fettcellen när den dör. Detta ämne tar kroppens lymfsystem hand om. Vi rekommenderar att du

dricker lite mer vatten än du brukar och att du under den första månaden ökar din förbränning genom att promenera raskt eller jogga.